HISA412 Sukupuolihistoria (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sukupuoleen kategoriana, ilmiöiden sukupuolittuneisuuteen sekä sukupuoleen suhteessa muihin luokitteluihin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- osaa eritellä kulttuurin, vallan, väkivallan ja talouden sukupuolittuneisuutta eri aikakausina
- tunnistaa sukupuolen rakennettuna sosiokulttuurisena kategoriana ja välineenä, jonka kautta historian ilmiöitä arvioidaan
- ymmärtää sukupuolen ja muiden yhtäaikaisten luokittelujen merkityksen (intersektionaalisuus) erilaisissa historiallisissa konteksteissa

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Kirjallisuus

  • Ahlbäck, Anders, Manhood and the Making of the Military. Conscription, Military Service and masculinity in Finland, 1917–39 (2014)
  • Mangan, J. A., ”Manufactured” Masculinity: Making Imperial Manliness, Morality and Militarism. (2013)
  • Frigren, Pirita, Kotisatamassa : merimiesten vaimot, naisten toimijuus ja perheiden toimeentuloehdot 1800-luvun suomalaisessa rannikkokaupungissa (2016). Saatavilla elektronisena julkaisuna.
  • Ågren, Maria, Domestic secrets: women & property in Sweden, 1600-1857 (2009)
  • Markkola, Pirjo, Synti ja siveys. Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860 – 1920 (2002)
  • Munns, Jessica, Richards, Penny, Gender, Power and Privilege in early modern Europe (2003)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus