HISA314 Rikos ja kulttuuri (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään rikollisuuteen eri historiallisissa konteksteissa ja näkökulmissa sekä rikollisuuden taustalla oleviin yhteiskunnallisiin tekijöihin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija:
- ymmärtää rikollisuuden olevan riippuvainen kunkin aikakauden ja yhteiskunnan määritelmistä
- osaa pohtia rikollisuutta niin rikoksen tekijöiden kuin heihin liitettyjen oletuksienkin kannalta
- tunnistaa rikollisuuden taustalla olevat yhteiskunnalliset tekijät, kuten varallisuuden ja yhteiskunnallisen vallan jakautumisen

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Kirjallisuus

  • Emsley, Clive, Crime and society in England, 1750 – 1900 (1997)
  • Österberg, Eva, Lindstedt Cronberg, Marie, Våld. Representation och verklighet (2006)
  • Katajala-Peltomaa, Sari, Toivo, Raisa Maria, Noitavaimo ja neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle (2009)
  • Matikainen, Olli, Lidman, Satu (toim.), Morality, Crime and Social Control in Europe 1500–1900 (2014)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus