HISA312 Arjen historia (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään arjen moninaisuuteen, reunaehtoihin ja dynaamisuuteen historiassa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija:

- tunnistaan arjen moninaisuuden eri aikoina ja eri kulttuureissa
- havaitsee arjen reunaehdot: säädyn ja luokan, lainsäädännön sekä yhteisön asettamat rajoitukset
- ymmärtää arjen dynaamisuuden, siinä tapahtuvan muutoksen ja kehityksen

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Kirjallisuus

  • Kerr, Julie, Life in the medieval cloister (2009)
  • Vilkuna, Kustaa H. J., Arkielämää patriarkaalisessa työmiesyhteisössä. Rautaruukkilaiset suurvalta-ajan Suomessa (1996)
  • Fulbrook, Mary, A Small Town Near Auschwitz: Ordinary Nazis and the Holocaust (2012)
  • Häggman, Kari et al. (toim.), Suomalaisen arjen suuri tarina (2010)
  • Burke, Peter, Popular Culture in Early Modern Europe (Revised repr., 1994)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus