HISA223 Poliittinen kulttuuri (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään poliittisen kulttuurin rakenteisiin ja merkitysyhteyksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- osaa vertailla poliittisia kulttuureja ajallisissa ja paikallisissa merkitysyhteyksissään
- ymmärtää kontekstin merkityksen poliittisen kulttuurin analyysissa
- tunnistaa poliittisen kulttuurin rakenteet ja osaa eritellä niitä

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Kirjallisuus

  • Cannadine, David, Ornamentalism (2001)
  • Collini, Stefan, Whatmore, Richard & Young, Brian (eds.), History, Religion, and Culture. British Intellectual History 1750-1950 (2000)
  • Kershaw, Ian (toim.), Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison (1997)
  • Katajala, Kimmo (toim.), Northern Revolts. Medieval and early modern Peasant Unrest in the Nordic Countries (2004)
  • Hardtwig, Wolfgang, Politische Kultur der Moderne (2010)
  • Norton, Mary Beth, et al., A People and a Nation: A History of the United States (Brief 6th ed., 2003)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus