HISA211 Kansainväliset suhteet (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kansainvälisten suhteiden historian peruspiirteisiin ja dynamiikkaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- on selvillä kansainvälisten suhteiden dynamiikasta
- osaa analysoida kansainvälisten suhteiden dynamiikkaan vaikuttavia ilmiöitä
- ymmärtää ajan ja paikan merkityksen kansainvälisissä suhteissa ja niiden analysoinnissa

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Kirjallisuus

  • Prashad, Vijay, The Darker Nations: A People's History of the Third World (2008)
  • Armstrong, David, Lloyd, Lorna, Redmond, John, International organization in world politics (2004)
  • Ferguson, Niall et. al, The Shock of the Global: The 1970s in Perspective (2011)
  • Kennedy, Paul, The Rise and Fall of the Great Powers (1989)
  • Kallenautio, Jorma, Suomi kylmän rauhan maailmassa. Suomen ulkopolitiikka Porkkalan palautuksesta 1955 Euroopan unionin jäsenyyteen 1995 (2005)
  • Pomeranz, Kenneth, The great divergence: China, Europe, and the making of the modern world economy (2000)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus