HISA202 Kriisit ja rauhaan palaaminen (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kriisien ja rauhaan palaamisten merkitykseen historiassa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- osaa eritellä kriisien ja niitä seuranneiden muutosten merkitystä yhteiskunnassa
- ymmärtää miten rauhaan palaamista voidaan edesauttaa yhteiskunnassa ja toisaalta mitkä seikat hidastavat prosessia
- osaa analysoida sotien pitkäkestoisia ja epäsuoria vaikutuksia yhteiskunnassa

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Kirjallisuus

  • Haslam, Jonathan, Russia’s Cold War (2011)
  • Clark, Christopher, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (2013)
  • Glete, Jan, War and the State in early modern Europe: Spain, the Dutch Republic and Sweden as fiscal-military States, 1500 – 1660 (2002)
  • Englund, Peter, Voittamaton. Erään miehen tie Ruotsin suurvalta-aikana (2001)
  • Karonen, Petri, Tarjamo, Kerttu (toim.), Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla (2006)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus