HISA122 Yhteiskunnalliset aatteet (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään yhteiskunnaliisen ajattelun keskeisimpiin suuntauksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tuntee yhteiskunnallisen ajattelun keskeisimmät suuntaukset
- osaa arvioida niiden reformistista sanomaa
- osaa asettaa ajatussuuntaukset historiallisiin konteksteihinsa

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Kirjallisuus

  • Green, E. H. H., Ideologies of Conservatism (2002)
  • Heywood, Andrew, Political ideologies. An introduction (2007)
  • Müller, Jan-Werner, Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth Century Europe (2011)
  • Vilkuna, Kustaa, Kapina kampuksella (2013)
  • Baycroft, Timothy, Hewitson, Mark (toim.), What is a Nation? Europe 1789-1914 (2006)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus