HISA121 Aatehistorian suuret linjat (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin aatevirtauksiin ja aatehistorian metodologiaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- on perehtynyt aatehistorian metodologiaan
- tuntee keskeiset aatevirtaukset
- osaa arvioida aatteiden keskeistä sanomaa kriittisesti

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Kirjallisuus

  • Balot, Ryan, Greek Political Thought (2006)
  • Munck, Thomas, The Enlightenment: A Comparative Social History 1721 – 1794 (2002)
  • Blom, Philipp, The Vertigo Years: Change and Culture in the West, 1900-1914 (2008)
  • Hyrkkänen, Markku, Aatehistorian mieli (2002)
  • Watson, Peter, The Age of Atheists (2014)
  • Burrow, J.W., The Crisis of Reason (2000)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus