ESPA071 Espanja vieraana kielenä (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen aihepiiriin tenttikirjallisuuden perusteella.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

Kirjatentti

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt.
4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt.
3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten.
2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein.
1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein.
0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy espanjan kielen opetusmenetelmiin ja opetusmateriaaleihin.
Opiskelija perehtyy espanjan kielen opetukseen vieraana kielenä ja erityisongelmiin.

Lisätietoja

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjan kielen historia ja espanjalaista kielitiedettä- kurssin suoritus.

Oppimateriaalit

M. L. GUTIÉRREZ , Problemas fundamentales de la gramática del español como 2/L, ISBN: 84-7635-599-8; G. ARRARTE, Las tecnologías de la información en la enseñanza del español; Carabela 42, Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del E/LE, ISBN: 978-84-7635-824-5; K. GRIFFIN, Lingüstica aplicada a la enseñanza de español como 2/L, ISBN: 84-7635-605-6; opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus