ESPA031 Kirjallinen taito II (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan käännöslauseiden avulla kontrastiivisesti espanjan kielioppia ja sanastoa. Opiskelija valmistaa viikoittain etukäteen harjoitustekstejä, jotka käsitellään tunnilla opettajan johdolla.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

Kertauskuulustelu

Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80%.
Kertauskuulustelu arvioidaan asteikolla 0-5
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa kääntää standardikielisiä tekstejä ja on oppinut käyttämään sanakirjojen lisäksi muita lähteitä.
- osaa rakentaa monimutkaisia espanjankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta.

Lisätietoja

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Kirjallinen taito I -kurssin suoritus.

Oppimateriaalit

Harjoitusmoniste ESPP031/A031

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus