VENPERERI Venäjän kielen ja kulttuurin perusopinnot valinnaisina opintoina (26–28 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Venäjän kielen ja kulttuurin opinnot keskittyvät nykykieleen ja -kulttuurin.

Sisältönsä puolesta perusopinnot jakaantuvat viestintätaito-, kielitieto- ja kulttuuriopintoihin. Hyvän kielitaidon hankkiminen ja ylläpito edellyttävät opiskelijalta myös opiskelun ulkopuolelle ulottuvaa aktiivisuutta.

Osaamistavoitteet

Venäjän kielen ja kulttuurin perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa venäjän kielellä
- osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
- tuntee venäjän kieliopin ja äännerakenteen keskeiset ilmiöt
- tuntee Venäjän historiaa ja yhteiskuntaa ja venäläistä kirjallisuutta ja kulttuuria

Rakenne

Valitse kaikki (26–28 op)