STOPER Sosiaalityön perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Sosiaalityön perusopinnot
- Sosiaalityön perusteet/johdanto
- Sosiaalityön käytännöt I
- Yhteiskuntateoria
- Argumentaatio
- Kriittinen ajattelu
- Suomalainen yhteiskunta

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalityön erityispiirteitä ja ymmärtää sosiaalityön suhdetta muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija omaksuu peruslähtökohdat tutkimustiedon hyödyntämisestä ja tuottamisesta sekä ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmista. Opiskelija omaa perusvalmiudet jäsentää sosiaalityötä teoreettisesti ja empiirisesti sekä tuottaa tieteellisesti pätevää tekstiä.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)