SLOPER Slovakin kielen ja kulttuurin perusopinnot (32 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Slovakin kielen opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Slovakian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin. Slovakin kieltä ei opeteta muualla Pohjoismaissa, kuin Jyväskylän yliopistossa. Slovakin kieli- ja viestintä perusopinnot on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien Jyväskylän yliopiston tiedekuntien opiskelijoille. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti työelämän vaatimissa kielenkäyttötilanteissa ja kansainvälisissä tehtävissä sekä perehdyttää heidät Slovakian yhteiskuntaan, historiaan sekä kirjallisuuteen.
Opintokokonaisuuden suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa yliopiston kielikeskus. Opetusta antaa sekä yliopiston kielikeskus että kielten laitos.

Osaamistavoitteet

Slovakin kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa
• viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa slovakin kielellä
• soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän vaatimissa kommunikointitilanteissa, opiskelun ja vapaa-ajan kielenkäyttötilanteissa sekä kansainvälisissä tehtävissä
• ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa sekä työelämässä

Rakenne

Valitse kaikki (32 op)