RUOPERERI Ruotsin kielen perusopinnot valinnaisina opintoina (26–28 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti (työ- ja) arkielämän tilanteissa ruotsin kielellä
- tuntee suomenruotsalaista ja pohjoismaista kirjallisuutta ja muuta kulttuuria
- tuntee ruotsin kielen keskeiset rakenteet, osaa kuvata niitä alan terminologiaa käyttäen ja osaa soveltaa oppimaansa omassa kielenkäytössään
- tuntee kielentutkimuksen kenttää, peruskäsitteitä ja oman alan tutkimuksellisia lähestymistapoja
- osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
- tietää, mitä alalla toimiva asiantuntija tekee

Rakenne

Valitse 26–28 op