KTTAIN Taloustieteen aineopinnot valinnaisina opintoina (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Taloustieteen aineopintokokonaisuus antaa valmiudet analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksentekotilanteita taloustieteellisin menetelmin. Monipuolinen valinnaisten opintojen tarjonta mahdollistaa opintokokonaisuuden räätälöinnin itselle sopivaksi.

Osaamistavoitteet

Taloustieteen aineopinnot suoritettuaan
• opiskelija osaa käyttää taloustieteen keskeisiä kvantitatiivisia menetelmiä ja soveltaa niitä taloustieteellisten kysymysten tarkasteluun.
• opiskelija kykenee analysoimaan talouden ilmiöitä sekä teoreettisesti että havaintojen perusteella.

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)