ITAPEAERI Italian kielen perusopinnot (26 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Italian kielen A linjan perusopintojen tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa italian kielellä
- havainnoi kielenkäyttöä, vaihtelua ja muutosta
- osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
- on kehittänyt taidot toimia erikielisessä kulttuurissa arkielämän tilanteissa

Rakenne

Valitse kaikki (26 op)