IKEKOK Ikäkaudet ja elämänkulku -opintokokonaisuus (25 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Opintokokonaisuudessa perehdytään iän, ikääntymisen ja eri elämänvaiheiden tematiikkaan. Opintokokonaisuus syventää opiskelijan valmiuksia niin teoreettisen kuin käytännöllisenkin tiedon soveltamiseen tutkimuksessa ja työelämän eri aloilla.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa eri-ikäkausiin liittyviä piirteitä, tutkimuksellisia erityisalueita ja kysymyksiä sekä ymmärtää elämänkulun rakentumista ja rytmittymistä nyky-yhteiskunnassa ja kykenee refleksiivisesti tarkastelemaan iän ja ikäisyyden merkitystä erilaisissa konteksteissa.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)