HTKPEL Pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuus (25 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Pelitutkimus ja pelisuunnittelu -opintokokonaisuus perehdyttää digitaalisten pelien tutkimuksen ja suunnittelun monitieteiseen ja monialaiseen kenttään. Opintokokonaisuus antaa valmiuksia työskennellä muun muassa pelisuunnittelun, pelikehityksen ja mediakasvatuksen tehtävissä.
Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija tuntee pelitutkimuksen keskeisten suuntausten pääpiirteet ja käsitteistön. Opiskelija tuntee keskeiset digitaalisten pelien tyylilajit ja niiden tärkeimmät edustajat sekä tuntee digitaalisten pelien historiaa. Opiskelija tuntee pelisuunnittelun keskeiset osa-alueet. Opiskelija pystyy soveltamaan taitojaan pelien tulkinnassa ja suunnittelussa.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- tuntee pelitutkimuksen keskeiset osa-alueet ja käsitteet
- osaa analysoida pelejä mekaniikan ja tarinan tasolla
- tuntee pelinkehityksen prosessin
- osaa soveltaa pelisuunnittelun menetelmiä käytännön suunnittelutehtäviin

Rakenne

Valitse 25 op