ETAPER Etnologian ja antropologian perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
-osaa selittää mitä etnologia ja antropologia tarkoittaa
-osaa kertoa oppiaineen oppihistorian päälinjoista
-tunnistaa etnologian ja antropologian tieteenalan menetelmällisen työkalupakin välineet
-ymmärtää etnografian ja eettisten kysymyksen erityisyyden etnologiassa ja antropologiassa

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)