Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan opettajankoulutuksen kandidaatti- ja maisterikoulutus

Tyyppi:
Alempi ja ylempi tutkintokoulutus
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Rakenne

 • Alempi tutkinto-ohjelma

  • Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan opettajankoulutus, kandidaattiohjelma

   Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
   • Englannin kielen opintosuunta
   • Romaanisen filologian opintosuunta
   • Ruotsin kielen opintosuunta
   • Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta
   • Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta
 • Ylempi tutkinto-ohjelma

  • Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan opettajankoulutus, maisteriohjelma

   Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
   • Englannin kielen opintosuunta
   • Romaanisen filologian opintosuunta
   • Ruotsin kielen opintosuunta
   • Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta
   • Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta