YTTP2110 Introduction to Management and Leadership (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- Main concepts of management and leadership
- Development of management and leadership theories
- Strategic management
- Organizational structures
- Human resource management
- Values, ethics and culture
- Socially responsible business
- Managerial work
- Current themes in management

Suoritustavat

Contact teaching course (Information on different modes of completion will be given each year).

Arviointiperusteet

Accepted completion of the designated assignments. The assessment criteria of the course is specified in the study program annually.

Osaamistavoitteet

On successful completion of the course, students will be able to:
- explain the main concepts and theories of management and leadership
- examine organizational behavior from individual, group and organizational perspectives
- evaluate management and leadership in different contexts
- describe the basic concepts of strategic management
- evaluate the role of social resonsibility, ethics and values in management and leadership
- evaluate and consider her/his own interest in managerial work

Esitietojen kuvaus

No prerequisites.

Kirjallisuus

  • Robbins & Judge: Essentials of Organizational Behavior (Dawsonera eBook collection) (1.-14. Editions); ISBN: 13: 9780133920819

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde