YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijat viestinnän johtamisen keskeisiin käsitteisiin nykypäivän organisaatioissa. Kurssilla tutustutaan mm.
- Organisaation identiteettiin, brändiin ja maineeseen
- Viestintästrategiaan ja viestinnän johtamiseen
- Viestinnän keskeisiin osa-alueisiin kuten sisäiseen viestintään, muutosjohtamiseen, mediasuhteisiin, sosiaaliseen mediaan, kriisiviestintään ja yrityksen sosiaaliseen vastuuseen ja siitä viestimiseen.
- Viestinnän tutkimiseen ja mittaamiseen

Suoritustavat

JSBE:
Kontaktiopetuskurssi: Syyslukukausi, 1. periodi.. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.


Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa) tai verkkokurssi (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa) tai kirjatentti tai essee

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-ymmärtää viestinnän johtamisen tärkeyden digitalisoituvassa yhteiskunnassa
-osaa määritellä viestinnän eri tehtävät organisaatiossa
-tuntee viestinnän johtamisen keskeiset periaatteet ja käsitteet

Lisätietoja

JSBE: Johdantoluento englanniksi ja suomeksi, muut luennot englanniksi (tentin voi suorittaa joko englanniksi tai suomeksi)

Avoin yliopisto: opetuskielenä suomi, suorituskielenä suomi tai englanti.

Kirjallisuus

  • Cornelissen, J. 2017. Corporate Communication. A Guide to Theory and Practice. 5th edition. Sage Publications Ltd.; ISBN: 9781473953697

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde