YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

• yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
• omaehtoinen/sisäinen/ulkoinen yrittäjyys,
• yrittäjyysprosessin vaiheet
• erilaiset käsitykset uuden yritystoiminnan käynnistämisprosessista
• yritystoiminnan kasvu/kasvattaminen
• exit-strategiat

Suoritustavat

JSBE: kontaktiopetuskurssi tai verkkokurssi, 4.-5. jaksot/kevät- ja kesälukukausi. Suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.


Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• nimetä ja määritellä yrittäjyyden keskeiset ulottuvuudet
• selittää yrittäjyyden yhteiskunnallisessa roolissa ja merkityksessä tapahtuneita muutoksia
• nimetä ja määritellä koko yrittäjyysprosessin vaiheet
• eritellä ja vertailla uuden yritystoiminnan käynnistämistä koskevia selitysmalleja

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia.

Kirjallisuus

  • Kirjallisuus tarkennetaan kurssin käynnistyessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde