YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Laskentatoimen osa-alueet, kirjanpidon perusteet, kirjanpitolaki asiaa, tilinpäätösasiakirjat, tilinpäätösinformaatio, johdon laskentatoimi, kustannuslaskenta, strateginen laskentatoimi, laskentatoimen hyödyntäminen päätöksenteossa

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1.jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.


Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet
- tunnistaa laskentatoimen eri osa-alueet
- laatia laskentatoimen raportteja
- tunnistaa, miten raportteja hyödynnetään eri sidosryhmien päätöksenteossa

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia.

Kirjallisuus

  • Ikäheimo, Malmi, Walden. Yrityksen laskentatoimi. 6. uudistettu painos. Talentum, 2016. Uudistetussa painoksessa on huomioitu vuoden 2016 alusta uudistuneen kirjanpitolain vaikutukset.; ISBN: 9789521428197

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde