YRIA2310 Intrapreneurship: Current Perspectives on New Business Development and Corporate Entrepreneurship (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

The course focuses on classifying and analyzing entrepreneurial behavior and new business development. Analysing feasibility of new business ideas will be covered. The students are able to plan and to evaluate rewarding mechanisms which promote entrepreneurial behavior. Organising and leading entrepreneurial teams will be exercised.

Suoritustavat

Completion of a pre-course task, Learning portfolio, reflective exercise, and final case study.

Osaamistavoitteet

-

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde