YJOS5110 Johtamisen ajankohtaisia teemoja (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi on vaihtuva-alainen ja sillä lähestytään johtamiseen liittyviä ajankohtaisia teemoja laaja-alaisesti. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Ilmasotakoulun Korkeakouluyksikön johtamisen sektorin ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoiminnan yksikön johtamisen oppiaineen kanssa joka toinen vuosi.

Kunkin kurssin teema sovitaan yhteistyöoppilaitosten kanssa joka toinen vuosi ja ilmoitetaan opiskelijoille kurssia edeltävän vuoden syksynä.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, parillisen vuoden kevätlukukausi 4. jakso. Kurssi järjestetään vuorovuosina opintojakson YJOS4160 Muutoksen johtaminen kanssa. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää kurssin aiheena olevan johtamisen alan perusteet
- osaa arvioida kurssin aiheena olevan johtamisen alueen merkitystä johtamisen oppialan kokonaisuudessa
- osaa soveltaa kurssin aiheena olevan johtamisen alan omaan johtamistyöhönsä

Esitietojen kuvaus

Johtamisen pakolliset aineopinnot on oltava suoritettuna.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus: Artikkelit luennoitsijan ilmoituksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde