YJOS4180 Karisma eri konteksteissaan (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Karisma ja sen alkuperä
Karisman eri tyypit
Karisma ja valta
Karisma ja johtajuus
Erilaisia karismaattisia konteksteja
Karisma ja viestintä
Karismatutkimuksen nykysuuntauksia

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, Kevätlukukausi 3. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja tietää karisman eri konteksteissaan, ymmärtää johtajuuden ja karisman välisen suhteen sekä osaa tunnistaa karismaattisia ilmiöitä. Opiskelija tuntee ja tietää uusinta karismatutkimusta.

Lisätietoja

Verkkokurssi, Kevätlukukausi 3. jakso. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Esitietojen kuvaus

Johtamisen pakolliset aineopinnot oltava suoritettuina.

Oppimateriaalit

Artikkelipaketti Optimassa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde