YJOS4170 Innovaatiojohtaminen (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Innovaatio käsitteenä ja tutkimuskohteena, innovaatiotutkimus. Innovaatiotoiminta yritystasolla, innovaatiotoiminnan johtaminen, innovaatiostrategia. Luovuus ja innovatiivisuus organisaatioissa. Innovaatiot ja yrittäjyys. Toimintaympäristö ja innovaatiotoiminta, innovaatiojärjestelmä. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• innovaatiojohtamisen keskeiset käsitteet
• innovaatioprosessiin vaikuttavat tekijät
• innovaatiotoiminnan strategisen merkityksen
• innovaatiojohtamisen teorian keskeiset kysymykset ja käytännön soveltamisen lähtökohdat

Lisätietoja

Suunnitteilla on tuottaa kurssi yhteistyössä JAMK:in kanssa tulevina vuosina. Tällä on vaikutusta kurssin suoritustapaan: mm. yritys-caset ja harjoitustyöt. Myös kurssin kirjallisuus vaihtuu ja oheismateriaaliin tulee muutoksia.

Oppimateriaalit

Lisäksi: artikkeleita, työpapereita, raportteja.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOS860

Kirjallisuus

  • Apilo, Tiina. A model for corporate renewal. Requirements for innovation management. VTT Publications 750. Edita Prima Oy, Helsinki 2010; ISBN: 978-951-38-7419-3

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde