YJOS4160 Muutoksen johtaminen (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

* Muutos organisaation ja johtamisen ilmiönä.
* Organisaatiomuutoksen luonne, pääkoulukunnat ja lähestymistavat.
* Muutosprosessit ja niiden johtaminen; muutosstrategioita ja kehittämisen viitekehyksiä (OD), kriisien ja konfliktien johtaminen,
* Muutoksen toimijat ja niiden roolit. Muutoksen diskurssit.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, Kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:
* ymmärtää, tunnistaa ja jäsentää muutosta organisaatioissa teoreettisesti ja käytännöllisesti
* tietää ja tunnistaa muutoksen johtamisen keskeisiä kysymyksiä
* osaa analysoida muutosprosesseja ja muutoksen johtamisen sekä organisaation kehittämisen tilanteita
* tietää muutoksen johtamisen strategioita ja malleja
* tietää muutosagenttien rooleista ja tunnistaa johdon roolin muutoksen läpiviennissä

Lisätietoja

Luennoidaan joka toinen vuosi. Seuraavan kerran kevätlukukaudella 2019.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali tarkentuu jokavuotisessa opetusohjelmassa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde