YJOS4120 Organisoituminen ja johtajuus (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Johtaminen oppialana. Johtamisoppien evoluutio. Osaaminen ja oppiminen organisaatioissa. Kriittinen johtamistutkimus. Muutos ja integraatio organisaatiossa. Strategian ja vallan suhde. Vaihtuvia teemoja. Kurssilla opettaa useita eri luennoitsijoita

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- Nimetä keskeiset johtamis- ja organisointioppien keskustelut ja diskurssit.
- Analysoida em. pohjalta uudempaa johtamistutkimusta

Lisätietoja

Ensimmäisellä lyhyellä luennolla ilmoitetaan täsmennykset suoritustapoihin, opetusmuotoihin yms. muu tarpeellinen lisäinfo. Osallistumisvelvoite (paikallaolo) luentojen osalta on 50 % luentojen kokonaismäärästä.

Esitietojen kuvaus

Johtamisen pakolliset aineopinnot on oltava suoritettuna.

Oppimateriaalit

Ahonen, A. (2001), Organisaatio, johtaminen ja edistyksen puhekäytännöt – liikkeenjohdollisen tiedon kentät, kerrostumat ja kulttuurinen paikka. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A.

Kirjallisuus

  • Ahonen, A. (2001), Organisaatio, johtaminen ja edistyksen puhekäytännöt – liikkeenjohdollisen tiedon kentät, kerrostumat ja kulttuurinen paikka. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A.; ISBN: 951-564-038-5

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde