YJOS3120 Näkökulmia strategiaan (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen syvällisesti johonkin strategian erityisalaan joka tukee opiskelijan omaa tutkimusprosessia

Suoritustavat

Essee. Suoritusajankohta sovittava vastuuopettajan kanssa

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• Tuottaa reflektoivan ja pohdiskelevan kirjallisen tuotoksen jossa opiskelija osoittaa jonkin strategian erityisalueen tuntemusta
• Kriittisesti analysoida strategiatekstejä suhteessa omaan tutkimusaiheeseen tai kiinnostuksen kohteeseen

Esitietojen kuvaus

Johtamisen aineopintojen pakolliset jaksot, lisäksi Strategia-ajattelu

Oppimateriaalit

Erikseen opettajan kanssa sovittavat teokset tai artikkelit

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde