YJOS2140 Henkilöstön rekrytointi ja työurat (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

• Rekrytointi osana strategista henkilöstöjohtamista
• Rekrytointiprosessi
• Rekrytointistrategiat ja -kanavat
• Henkilöstön arviointi ja mittaaminen
• Palkitseminen
• Työrat yksilön ja organisaation näkökulmista
• Urajohtamisen kokonaisuus organisaatioissa
• Uran ja perheen yhteensovittaminen
• Diversiteettinäkökulma työuriin

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi.
Suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• selittää ja analysoida rekrytoinnin ja työurien merkityksen henkilöstöjohtamisen kokonaisuudessa
• kuvata ja arvioida organisaatioiden rekrytointiprosesseja ja -käytäntöjä
• tarkastella ja arvioida henkilöstön työurien johtamista
• tarkastella ja analysoida kriittisesti työuran ja elämän kokonaisuutta yksilön ja organisaation näkökulmista
• ymmärtää ja selittää uratutkimuksen ajankohtaisimmat suuntaukset sekä tunnistaa omia kiinnostuksen kohteita tällä tutkimusalueella.

Lisätietoja

Ennen kurssin alkua on suoritettava ennakkotehtävä hyväksytysti. Kurssi on mahdollista suorittaa aineopintotasoisena (4 op) tai syventävän tasoisena kurssina (6 op). Opiskelijan tulee ilmoittautua vain toiseen edm. jaksoista. Kontaktiopetusjakson jälkeen syventävän tasoisena kurssina suoritettava kurssi jatkuu itsenäisellä oppimistehtävällä.

Esitietojen kuvaus

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot ja aineopintotaseoinen YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen -opintojakso

Oppimateriaalit

Tieteelliset artikkelit opettajan ilmoituksen mukaan

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde