YJOS1120 Narratiivinen organisaatio- ja johtamistutkimus (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi on tutkimusmenetelmäkurssi, jossa narratiivisuutta lähestytään laaja-alaisesti. Kurssilla käydään läpi seuraavia asioita: narratiivisuuden ontologia ja epistemologia sekä perehdytään muutamaan keskeiseen analyysimenetelmään.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- ymmärtää narratiivisen tutkimusmenetelmän perusteet
- arvioida narratiivisuuden soveltuvuutta omaan tutkimukseen
- soveltaa narratiivista tutkimusotetta omassa tutkimustyössä

Lisätietoja

Luennoidaan joka toinen vuosi

Esitietojen kuvaus

Johtamisen pakolliset aineopinnot on oltava suoritettuna.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan ensimmäisellä luentokerralla

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde