YHIS113 Eurooppalainen kulttuuri (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija syventää tietojaan kulttuurihistorian ja eurooppalaisen kulttuurin alalta.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Erikoistuttuaan eurooppalaiseen kulttuuriin opiskelija

- tuntee eurooppalaisuuden pitkän aikavälin kehityspiirteet
- on perehtynyt tarkemmin joihinkin kulttuurihistorian erityiskysymyksiin.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta kuuden opintopisteen arvosta kirjallisuutta. Jokainen teos on kahden opintopisteen arvoinen.

Kirjallisuus

  • Rietbergen, Peter, Europe: A Cultural History (2006)
  • Skinner, Quentin, Renaissance Virtues. Visions of Politics: Volume II. (2007)
  • Sappol, Michael, Rice, Stephen P. (eds.), A Cultural History of the Human Body in the Age of Empire. Volume 5 (2010)
  • Beard, Mary, Henderson, John,(eds.), Classical Art. From Greece to Rome (2001)
  • Davis, Natalie Zemon, Trickster Travels. A Sixteenth-Century Muslim Between Worlds (2006)
  • Chartier, Roger, Inscription and Erasure: Literature and Written Culture from the Eleventh to the Eighteenth Century (2008)
  • Williamson, George S., The Longing for Myth in Germany. Religion and Aesthetic Culture from Romanticism to Nietzsche (2004)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde