YCCS7120 Työssä oppiminen ulkomailla (10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Content

During this study module the student will work in communication tasks in real working life context. On-the-job learning teaches to apply theoretical knowledge of corporate communication in practice. The module improves the transferable skills of the student and provides perspective for evaluating one's own competence and learning challenges in working life.

Completion methods

Plan for the on-the-job learning period, at least two months period of supervised internship period, and a written report of the period.

Osaamistavoitteet

After completing this module student will
- understand the mission and work practices of corporate communication expert in an organization
- be able to apply corporate communication knowledge and skills to the tasks of corporate communication practitioner
- recognizes the strengths and developing areas of one's own competence as a corporate communication practitioner

Kirjallisuus

  • Theaker, A. & Yaxley, H., The public relations strategic toolkit: an essential guide to successful public relations practice.; ISBN: 9780203143650
  • Wilcox & Cameron, Public relations: Strategies and tactics.; ISBN: 9781292056586
  • Asunta, L. (2016). The role, the goal and the soul of professional public relations. Developing a holistic model of PR professionalism. Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, yhteisöviestintä,<br />Sarja: Jyväskylä studies in humanities.; ISBN: 1459-4331; 276

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde