YCCS7110 Työssä oppiminen kotimaassa (10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija toimii yhteisöviestinnän tehtävissä aidoissa työelämän tilanteissa. Työssä oppiminen harjaannuttaa soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön ja kehittää opiskelijan työelämävalmiuksia.

Suoritustavat

Harjoittelusuunnitelma, vähintään kahden kuukauden mittainen ohjattu harjoittelu sekä harjoitteluraportti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää yhteisöviestinnän asiantuntijan tehtävän ja työkäytännöt organisaatioissa
- osaa soveltaa yhteisöviestinnän osaamista alan työtehtävissä
- tunnistaa yhteisöviestinnän osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.

Lisätietoja

Vaihtoehtoisesti voi suorittaa YCCS7120 Työssäoppiminen ulkomailla 10 op

Kirjallisuus

  • Wilcox & Cameron, Public relations: Strategies and tactics.; ISBN: 9781292056586
  • Theaker, A. & Yaxley, H., The public relations strategic toolkit: an essential guide to successful public relations practice.; ISBN: 9780203143650
  • Asunta, L. 2016. The role, the goal and the soul of professional public relations. Constructing a holistic model for PR professionalism. Väitöskirja, julkaistu sarjassa Studies in humanities, no. 276. Jyväskylän yliopisto.; ISBN: 1459-4331; 276

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde