XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusstrategioita sekä esiintymis- ja argumentointitaitoja.

Aihepiireinä mm. yliopisto-opiskelu, venäläinen kulttuuri ja yhteiskunta, ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Kurssi sisältää vuorovaikutustilanteisiin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Vuorovaikutustaitojen itse- ja vertaisarviointi.

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· kyetä etukäteen valmistautumalla keskustelemaan omasta erikoisalastaan ja spontaanisti yleisistä aihepiireistä
· pystyä osallistumaan opiskeluun ja työelämään liittyviin vuorovaikutustilanteisiin
· osata perustella oma mielipiteensä ja argumentoida
· kyetä itsenäisesti kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan

Lisätietoja

· Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
· Kauppatieteiden opiskelijoille, joilla venäjä on valittu pakolliseksi 2. vieraaksi kieleksi, tämä on vaihtoehtoinen Venäjän tekstitaidot –kurssin kanssa ja täydentää pakolliset 5 opintopistettä 2. vieraan kielen viestintä- ja kieliopintoja.

Teema: Vuorovaikutustaitoja venäjäksi työelämään, yliopisto-opintoihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Aihepiireinä mm. työelämä ja yliopisto-opiskelu, Suomen ja Venäjän vertailu (yhteiskunta, kulttuuri, arvot), ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Esitietojen kuvaus

Valmennuskurssin suorittaminen

Oppimateriaalit

Opettajan laatima

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde