XVEX003 Volgan viemä Venäjä (3–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tutustuminen Jaroslavliin, sen ympäristöön, historiaan, nykyisen taloustilanteeseen, yrityksiin sekä yliopistoon ja kulttuuriin.

Suoritustavat

Ryhmä- ja parityöskentelyä. Aktiivinen osallistuminen matkalle, venäjänkielinen raportti matkan jälkeen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen matkalle, venäjänkielinen raportti matkan jälkeen.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen venäläiseen yhteiskuntaan, historiaan, talouteen, opiskeluun ja kulttuuriin.

Lisätietoja

Opintomatka järjestetään syyskuun ensimmäisellä viikolla ja ilmoittautuminen opettajalle.

Esitietojen kuvaus

Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai valmennuskurssi tai hyvät koulutiedot.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde