XVE0014 Venäjän kielen suullisen kielitaidon intensiivikurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan aktiivisesti keskustelemaan ja opitaan erilaisia kulttuurienväliseen viestintään liittyviä seikkoja vierailevan lehtorin johdolla.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kurssiin.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssiin.

Osaamistavoitteet

Kehittää suullista kielitaitoa ja kuullunymmärtämistä.

Lisätietoja

Kaikille avoin valinnainen kurssi.

Esitietojen kuvaus

Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai venäjän valmentava kurssi tai lukion venäjän C/D vastaavia tietoja.

Oppimateriaalit

Opettajan antama materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde