XVE0007 Venäjä 3 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssin tavoitteena syventää perustaitoja ja laajentaa sanastoa.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Arviointiperusteet

Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Osaamistavoitteet

Peruskielitason kehittyminen (taitotaso A2.1 Eurooppalainen viitekehys). Kurssin jälkeen opiskelija pystyy:

- tarkemmin ja laajemmin ilmaisemaan itseään jokapäiväisissä tilanteissa
- osallistumaan keskusteluun tutusta aiheesta

Lisätietoja

Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tutkintoonsa kahden vieraan kielen taidon.

Esitietojen kuvaus

Kurssille osallistuminen vaatii Venäjä 1-2 kurssien suorituksen tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1.

Kirjallisuus

  • Alestalo Marjatta<br />Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1; ISBN: 978-951-792-588-4

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde