XUN0004 Unkari 4 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, unkari
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään kirjeen ja pidempien viestien kirjoittamiseen, tutustutaan työelämäsanastoon ja opitaan kertomaan laajemminkin harrastuksista. Kielioppitietämystä syvennetään ja rakenteita pyritään käyttämään entistä monipuolisemmin.

Suoritustavat

Luennot, audiovisuaaliset ja kirjalliset materiaalit, sekä suulliset ja kirjalliset tehtävät. Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen tunneille, harjoitukset sekä kurssikoe.
Arviointi kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella.

Osaamistavoitteet

Taitotaso A2.2- kehittyvä peruskielitaito. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
• kertoa opiskelustaan ja/tai työstään
• kertoa monipuolisesti harrastuksistaan ja vapaa-ajan vietosta
• kertoa menneistä tapahtumista
• kuvailla monipuolisesti asioita ja vertailla niitä
• kertoa Unkarin ja Suomen kulttuurista ja vertailla niitä
• kirjoittaa myös muodollisempia kirjeitä ja viestejä

Opiskelija osaa käyttää paikallissijoja ja postpositiorakenteita monipuolisesti eri yhteyksissä, ymmärtää määräisen ja epämääräisen verbintaivutuksen erot ja käyttöperiaatteen sekä hallitsee taivutuksen. Opiskelijalla on hyvä yleiskäsitys unkarin kielen rakenteesta ja hän osaa soveltaa myös itsenäisesti mm. taivutusperiaatteita sekä johtimien käyttöä.

Esitietojen kuvaus

Unkari 3 tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppikirja ja opettajan laatimat materiaalit.

Kirjallisuus

  • Unkaria helposti 2. Markus, Kaija; Vecsernyés, Ildikó; Wichmann; Irene. Helsinki: Suomi-Unkari Seura, 2011.; ISBN: 951-97731-7-7

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde