XUN0001 Unkari 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, unkari
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan unkarin kielen alkeisiin sekä kurkistetaan Unkarin kulttuuriin. Kurssin käytyään opiskelija osaa muun muassa esittäytyä ja käyttää kohteliaisuusmuotoja, kertoa itsestään ja perheestään sekä asioida kahvilassa. Kurssilla tutustutaan myös Unkarin kulttuuriin ja elämänmenoon. Monipuolisuutta kurssille tuovat myös opiskelijoiden lyhyet suomenkieliset esitelmät, joiden aiheen voi valita oman kiinnostuksen mukaan.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen tunneille, harjoitukset sekä kurssikoe. Kurssiin kuuluu myös lyhyt suomenkielinen esitelmä vapaavalintaisesta Unkariin liittyvästä aiheesta. Esitelmä on mahdollista korvata esseellä.

Arviointiperusteet

Arviointi kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella.

Osaamistavoitteet

Taitotaso A1.1, kielitaidon alkeiden hallinta. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee unkarin kielen ja kulttuurin perusteet. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- ääntää unkarin kieltä ymmärrettävästi ja lukee sujuvasti unkarinkielistä tekstiä
- käyttää kohteliaisuusmuotoja ja perusfraaseja
- kertoa itsestään ja perheestään ja kertoa perustietoja myös muista
- esittää yksinkertaisia kysymyksiä ja muodostaa vastauksia
- kuvailla asioita ja ihmisiä
- asioida kahvilassa tuttuja fraaseja käyttäen

Kirjallisuus

  • Unkaria helposti 1. Markus, Kaija; Vecsernyés, Ildikó; Wichmann; Irene. Helsinki: Suomi-Unkari Seura, 2012.; ISBN: 9789526781501

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde