XSUX004 Tekstejä suomeksi 1 (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla opiskelija tottuu lukemaan erilaisia arkeen ja omaan elämään liittyviä tekstejä ja tekstilajeja sekä oppii uusia tapoja kehittää kielitaitoaan lukemalla.

Suoritustavat

Kurssilla analysoidaan tekstejä ja keskustellaan niistä. Teksteihin liittyy erityyppisiä tehtäviä, jotka tukevat tekstin ymmärtämistä ja strategioiden harjoittelua. Tehtäviä suoritetaan yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Jotta tekstit olisivat opiskelijoille merkityksellisiä, he osallistuvat kurssilla luettavien tekstien valitsemiseen.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tapaamisissa, aktiivista osallistumista sekä kotitehtävien tekemistä. Kurssiarviointi perustuu jatkuvaan arviointiin, itsearviointiin ja annettujen tehtävien suorittamiseen aikataulussa.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijan lukemisstrategiat ovat kehittyneet. Hän on rohkeampi lukemaan tekstejä suomeksi ja löytää informaatiota erityyppisistä teksteistä. Opiskelija ymmärtää odotuksenmukaisia tietoja ja saa yleiskäsityksen itselle tuttuja aiheita käsittelevistä teksteistä.

Lisätietoja

STATUS: Täydentävä kurssi

Esitietojen kuvaus

Suomi 1 tai vastaavat tiedot
TAITOTASO: A1

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde