XSU0014 Kirjoittamiskurssi (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tavoitteena on oppia hallitsemaan kirjoitetun kielen konventioita, eri tekstityyppejä ja asiatyylistä kirjoittamista. Samalla pyritään löytämään yksilöllisiä tapoja kehittää omaa kielitaitoa kirjoittamalla.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien suorittamista aikataulun mukaisesti.

Kontaktituntien aikana kirjoittamista harjoitellaan erilaisten pienten tehtävien avulla pari- ja ryhmätöinä. Laajempia kotitehtävänä kirjoitettavia tekstejä on kurssilla 4–6. Opiskelijat voivat itse vaikuttaa kirjoitettavien tekstien tyyppeihin ja laajuuteen

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien suorittamista aikataulun mukaisesti. Kurssilla opiskelija saa palautetta ja arvosanan teksteistään. Lisäksi hän arvioi itse omaa kirjoittamistaan sekä saa ja antaa vertaispalautetta.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia asiatyylisiä tekstejä, (esim. hakemus, puoliviralliset ja viralliset viestit, essee), sekä varioida tekstin sävyä tarpeen mukaan. Opiskelija hallitsee myös opiskelussa tarvittavaa kirjoittamista (esim. muistiinpanotekniikka, referointi, viittaaminen ja raporttien laatiminen).

Lisätietoja

STATUS: Täydentävä kurssi
KOHDERYHMÄ: Vähintään Suomi 3 -kurssin suorittaneille

Esitietojen kuvaus

Vähintään Suomi 3 tai vastaavat taidot
TAITOTASO: B1-C1

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään ryhmän tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde