XSU0005 Suomen kurssi ulkomaalaisille 1 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tavoitteena on saavuttaa perustason kielitaito, jotta opiskelija selviää tavallisissa yksinkertaisissa arkitilanteissa perusfraaseja ja –sanastoa käyttäen ja osaa puhua itsestään ja välittömästä ympäristöstään.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä sovitussa aikataulussa. Kurssin lopussa on tentti (osa-alueet: puhuminen, puheenymmärtäminen, tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen sekä rakenteet & sanasto). Tentin kaikki osa-alueet vaikuttavat opiskelijan arvosanaan.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä sovitussa aikataulussa. Kurssin lopussa on tentti (osa-alueet: puhuminen, puheenymmärtäminen, tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen sekä rakenteet & sanasto). Tentin kaikki osa-alueet vaikuttavat opiskelijan arvosanaan.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa toimia informaaleissa, odotuksenmukaisissa asiointi- ja arkitilanteissa
- osaa poimia olennaisen informaation aiheeltaan yksinkertaisesta tekstistä ja puheesta
- osaa kertoa arjen ongelmista, tilanteista ja perustietoa itsestään sekä ilmaista yksinkertaisen mielipiteen
- osaa havainnoida ja jäsentää kieltä yksinkertaisissa kielenkäytön tilanteissa sekä tiedostaa omia oppimisstrategioitaan

Lisätietoja

STATUS: Peruskurssi
KOHDERYHMÄ: Alkeistaso

Esitietojen kuvaus

Ei esitietoja, alkeiskurssi.

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde