XSLX001 Slaavilaisista kielistä ja kansoista (3–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija tutustuu slaavilaisiin kieliin ja kansoihin. Kurssilla tutkitaan eri slaavilaisten kielten rakenteita vertaillen lähisukukieliä (esim. länsislaavilaisia, etelä- ja itäslaavilaisia kieliä). Kurssilla tutustutaan slaavilaisten kansojen historiaan ja kulttuuriin slaavilaisten kielten puhujien näkökulmasta. Kurssi sopii myös muiden kielten sekä humanististen tieteiden opiskelijoille.

Suoritustavat

Luennot ja harjoitukset, ryhmätyöskentely, slaavilaisten vieraiden esitelmät omasta maasta, kielistä ja kulttuurista, reflektiivinen oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Kertausessee (valinnainen aihe) ja /tai oppimispäiväkirja.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija kykenee

- tunnistamaan slaavilaisia lähisukukieliä yhdistävät ja erottavat piirteet
- tuntee myös kunkin kielen sekä maan / kansan historiaa
- osaa tunnistaa ja erottaa eri slaavilaisia kieliä sekä
- tuntee yksittäisten slaavilaisten kansojen historiaa pääpirteittäin
- on tietoinen kulttuurienvälisistä eroista

Lisätietoja

Monikielinen ja monikulttuurinen kurssi.

Oppimateriaalit

Saurio,P. Slaavilaisista kansoista ja kielistä, Helsinki 2007, 2009.
Nuorluoto, J. Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Yliopistopaino, Helsinki, 2003. ISBN 951-570-559-2
Schenker, A.M. The Dawn of Slavic. An Introduction to Slavic Philology.Yale university press, New Haven & London, 1995. ISBN 0-300-05846-2.

Kirjallisuus

  • Schenker, A.M. The Dawn of Slavic. An Introduction to Slavic Philology.Yale university press, New Haven & London, 1995.; ISBN: 0-300-05846-2
  • Nuorluoto, J. Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Yliopistopaino, Helsinki, 2003.; ISBN: 951-570-559-2

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde