XSAX006 Saksa 6 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa. Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan mm. sivulauseita sekä syvennytään tarkemmin relatiivilauseisiin, passiivin muodostamiseen sekä futuuriin. Vahvistetaan ja monipuolistetaan kielen rakenteiden käyttöä.

Kurssin taso on A2-B1.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, kirjoitelma ja kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi
- ymmärrät hyvin puhetta, joka käsittelee monipuolisesti arkipäivän aiheita (esim. perhe-elämä, kodinhoito, ympäristönsuojelu)
- selviydyt saksaksi hyvin arkitilanteista ja osaat ottaa spontaanisti osaa arkipäivän aiheita käsitteleviin keskusteluihin ja ilmaista mielipiteesi

Esitietojen kuvaus

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001-XSAX005 suorittamista tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.

Oppimateriaalit

Einverstanden! 3 kappalet 6-10.

Kirjallisuus

  • Kudel & Kyyhkynen: Einverstanden! 3, Otava; ISBN 978-951-1-21124-2

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde