XSAX002 Saksan kielioppikurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käsitellään monipuolisesti saksan peruskielioppia ja vahvistetaan kielen rakenteiden käyttöä. Kurssilla harjoitellaan myös puhumista ja sillä tavalla aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa ja erilaisten rakenteiden käyttöä. Kurssin käytyään opiskelija:
- on prosessoinut saksan peruskieliopin ja on varmempi sen käytössä
- kykenee lukemaan erityyppisiä tekstejä tutuista aiheista sekä
- hallitsee paremmin suomalaisille vaikeita ääntämiskohteita
- pystyy tietoisesti helpommin muodostamaan kieliopillisesti oikeita lauseita

Suoritustavat

Kurssitehtävät.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin sekä oppimistehtävien suorittaminen ja reflektointi.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi...
- hallita melko hyvin saksan kielen oikeinkirjoituksen ja rakenteet
- pystyä puhumaan jäsentyneesti sekä kirjoittamaan selkeitä ja sidosteisia tekstejä
- kyetä havaitsemaan lähtö- ja kohdekulttuurien eroja kohteliaisuuskäytännöissä sekä erottamaan arkikielen ja huolitellun tyylin
- kirjoittaessaan osata välittää tietoa ja ilmaista näkemyksiään

Esitietojen kuvaus

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai alkeis- ja jatkokurssit XSA0001-XSA0006 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima kurssimateriaali Moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde