XSAT1003 Liikesaksa alkeet 4 (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: sivulausetyypit, refleksiiviverbit, adjektiivin taivutus ja vertailu, konjunktiivi sekä harjoitellaan sosiaalisissa ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia taitoja.

Opintojakson jälkeen opiskelija:
- osaa toimia selkeissä puhelintilanteissa
- osaa esitellä yritystä ja sen toimintaa
- osaa toimia liikematkatilanteissa
- tuntee kirjallisen liikeviestinnän perustekstityypit
- osaa laatia lyhyehköjä saksankielisiä kirjallisia viestejä

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, oppimispäiväkirja/kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

- opiskelija hallitsee saksan kielen rakenteita ja kaupallista ja taloussanastoa
- opiskelija osaa toimia sosiaalisissa viestintätilanteissa
- opiskelija osaa toimia liike-elämän perusviestintätilanteissa
- opiskelija ymmärtää yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat ja osaa etsiä tietoa saksankielisistä lähteistä

Esitietojen kuvaus

Liikesaksan alkeet 1-3 tai vastaavat taidot.

Kirjallisuus

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676460-5
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676459-9

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde