XSA0624 Geschäftsdeutsch (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Arkipäivän tilanteet, small talk, ensimmäiset yrityskontaktit, puhelinkeskustelut, diagrammien esittelyt ja lyhyet suulliset esitykset.

Suoritustavat

Pari- ja pienryhmätyöskentely, roolileikit, yksilölliset esitykset.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, suulliset esitykset ja suullinen yritysesittely.

Osaamistavoitteet

Suullisen kielitaidon kehittäminen sille tasolle, että sillä tulee toimeen työelämän tilanteissa. Tutustuminen saksankieliseen yrityskulttuuriin ja -diskurssiin.
Kurssin jälkeen opiskelijan pitäisi:
- osata pitää erilaisia liikeasioihin liittyviä esityksiä suhteellisen esteettömästi.
- osata kommunikoida melko sujuvasti ja spontaanisti natiivien puhujien kanssa ja kehittää erilaisia ideoita ja antaa valaisevia esimerkkejä.
- osata selittää ja perustella näkökantani suhteellisen tehokkaasti keskusteluissa sekä liikeneuvotteluissa.
- pystyä ymmärtämään pääideat monimutkaisesta, konkreettisiin ja abstrakteihin aiheisiin liittyvästä puheesta, varsinkin jos aihe liittyy liike-elämään tai akateemisiin tai kulttuurisiin konteksteihin.

Tavoitetaso B1,1-2

Lisätietoja

Pakollinen kurssi kauppatieteen saksan kielen opinnoissa.

Esitietojen kuvaus

XSAX007 Liikesaksa 1 ja XSAX008 Liikesaksa 2. Wirtschaftsdeutsch -kurssi suositellaan 

suoritettavaksi ennen tätä kurssia.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde